Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO is de afkorting van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, een manier van ondernemen met aandacht voor mens en milieu zonder daarbij de winst van het bedrijf uit het oog te verliezen.

Het MVO van Kusch

Kusch realiseert zich dat toekomstige generaties ook willen ondernemen en richt zich nadrukkelijk op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid. Als technisch bedrijf werken we graag met cijfers, ook om onze ambities te onderbouwen. Dé reden om onder meer onze CO2-voetafdruk door een externe adviseur in kaart te laten brengen. 

Doelstelling CO2-voetafdruk
Met het verkregen inzicht in de CO2-voetafdruk heeft Kusch besloten om mee te doen aan de algemene trend om 20% CO2-reductie gerealiseerd te hebben in 2024. 

Afval
Grondstoffen zijn beperkt voorradig op onze planeet. Van groot belang is het hergebruiken van materialen. Om die reden draagt Kusch zelf zorg voor de afvoer van al het afval op de plekken waar Kusch werkzaamheden verricht. Terug op de eigen werkplaats wordt het afval gescheiden in diverse stromen waardoor er zo veel mogelijk grondstoffen behouden blijven voor een nieuw doel.

Aan leveranciers is gevraagd hierin mee te denken. Eén van de reacties was dat het restant van ongebruikte dakbedekking terug kan naar de fabrikant die het weer als grondstof voor nieuwe rollen dakbedekking gebruikt. Een ander voorbeeld is het betrekken van de leveranciers bij de manier van aanlevering van materieel. Met leveranciers werkt Kusch aan vermindering van afval aan de bron door contact en periodieke evaluatie.

Servicewagens
Het gebruik van de servicewagens is de grootste veroorzaker van CO2 bij Kusch. Kusch werkt aan vermindering van dit deel van haar uitstoot door bij toekomstige investeringen in het wagenpark het verbruik van de servicewagen als belangrijk beslissingscriterium mee te nemen.

Heeft u een storing?


Bel direct: 072 - 562 34 34