Om het aantal ongelukken door koolmonoxide terug te dringen, mogen per 1 april 2023 volgens de nieuw inwerking getreden Gasketelwet alleen gecertificeerde bedrijven en monteurs werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties uitvoeren. Kiwa heeft daarvoor een beoordelingsrichtlijn BRL K25000 ‘Certificering preventie koolmonoxide’ ontwikkeld.

Installatiebedrijf Kusch heeft naar aanleiding van de initiële audit, per april 2023 officieel het KIWA Procescertificaat BRL K25000 behaald.

Gecertificeerde bedrijven herkent u aan het officiele CO-vrij Rijksoverheid Keurmerk.

Meer informatie over de Gasketelwet en wat dit voor u betekent vindt u hier.