Vogelezang te Alkmaar

In opdracht van de familie Schilder, heeft installatiebedrijf Kusch aan het gerenoveerde pand op de Vogelezang in Alkmaar diverse werkzaamheden uit mogen voeren.

Zoals de aanleg en installatie van het verticale bodemwarmtewisselaarsysteem (VBWW). Bodemenergie met behulp van een warmtepomp, een duurzaam alternatief voor aardgas.

Naast de VBWW heeft Kusch ook een WTW-systeem geplaatst, het leidingwerk ten behoeve van de badkamers, toiletten en keukens aangebracht, het sanitair voor de badkamers en toiletten geleverd en aangesloten, het tegelwerk verzorgd, de dakbedekking van het platte dak vervangen, nieuwe dakgoten en hemelwaterafvoersysteem aangebracht en de riolering aangelegd.

Een verticaal Bodemwarmtewisselaarsysteem

Het voordeel van een VBWW is dat deze vrijwel geen (horizontale) oppervlakte beslaat, in plaats daarvan wordt deze tot een diepte van 20 à 50 meter of dieper geboord. Ook heeft een VBWW het grote voordeel dat de installatie, in tegenstelling tot een luchtwarmtepomp, weinig tot geen geluid produceert.

De warmtepomp onttrekt warmte aan de bodem. Het buizenstelsel zorgt in dit geval voor de opwarming van een watermengsel dat via de warmtepomp aan het verwarmingssysteem wordt afgegeven.

De werkwijze en voorbereiding van een VBWW vergt een gedegen analyse en nauwe samenwerking met een grondboorbedrijf, in dit geval Nathan Projects. Ook dient er vooraf een schoongrondverklaring te worden verkregen, omdat niet elke grond geschikt is voor de aanleg van een verticale bodemwarmtepomp.

Warmteterugwin-systeem (WTW)

Het WTW-systeem van DUCO voert mechanisch verse lucht toe aan de woning en voert vervuilde lucht mechanisch af uit de woning aan de hand van geintegreerde ventilatoren. Hierbij is er dus sprake van warmteterugwinning uit de afgevoerde lucht en wordt deze warmte overgedragen aan de toegevoerde lucht.